Safe Surgery
Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται στο Ιατρικό Αθηνών, Μαρούσι
Πλαστική Χειρουργική Καινοτομίες Ιατρική Ομάδα Εμπειρία Υπνοχάλασης Επικοινωνία
Ραντεβού   Υπνοχάλαση   Πλαστική Χειρουργική Online

Ανόρθωση στήθους:

Ο μαστός, το κατ΄ εξοχήν σύμβολο θηλυκότητας και γονιμότητας, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της γυναικείας εμφάνισης και επιδρά σημαντικά στην αυτοεκτίμηση και τον ψυχισμό της σύγχρονης γυναίκας. Η εγκυμοσύνη, ο θηλασμός, η φύση με τη βαρύτητα, οδηγούν το γυναικείο στήθος σε πτώση. Η ανόρθωση στήθους είναι μία από τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής που γίνεται για να διορθώσει τη θέση και το σχήμα του μαστού.


Μάθετε το
ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ONLINE
Μόνο στο SafeSurgery


Το βασικό χαρακτηριστικό της ανόρθωσης στήθους είναι ότι ο πλαστικός χειρουργός μετατοπίζει τη θηλή προς τα πάνω. Βέβαια, αν το στήθος είναι πολύ μικρό, η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με την αύξηση στήθους με τη χρησιμοποίηση ενθεμάτων σιλικόνης. Αντίθετα, αν το στήθος είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να συνδυαστεί με τη μείωση στήθους με την αφαίρεση λίπους.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή το φωτογραφικό υλικό αυτής της επέμβασης είναι ακατάλληλο για ανηλίκους, για να το δείτε παρακαλώ ανοίξτε τo παρακάτω αρχείo σε μορφή PDF ή σε Word:

 

Μέθοδος Αναισθησίας:

Σε όλες τις επεμβάσεις ανόρθωσης στήθους μπορεί να εφαρμοστεί η πρωτοποριακή και ασφαλής μέθοδο της Υπνοχάλασης, η οποία σε συνδυασμό με την αποτελεσματική τεχνική τοπικής αναισθησίας Tumescent καταργεί τον πόνο χωρίς καταστολή των ζωτικών λειτουργιών. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται ανώδυνες, αναίμακτες και εξαιρετικά ασφαλείς συνθήκες χωρίς να χρειάζεται να προβούμε σε γενική αναισθησία.

 

 

Διάρκεια επέμβασης:

Στην ανόρθωση στήθους το χειρουργείο διαρκεί στην πραγματικότητα περίπου 2 ώρες. Με τη χρήση της Υπνοχάλασης όμως η ασθενής, παρόλο που έχει πλήρη συνείδηση και μπορεί να επικοινωνεί με τον πλαστικό χειρουργό καθ’ όλη τη διάρκεια του χειρουργείου, δεν έχει κανονική αίσθηση του χρόνου, με αποτέλεσμα να σχηματίζει την εντύπωση ότι όλη η διαδικασία διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

 

Μετά το χειρουργείο:

Σε αντίθεση με τη γενική αναισθησία, όταν στην πλαστική χειρουργική χρησιμοποιείται η μέθοδος της Υπνοχάλασης δεν τίθεται θέμα ανάρρωσης. Οι ασθενείς δεν αισθάνονται καμία κούραση ή εξάντληση μετά το χειρουργείο και είναι σε θέση να αποχωρήσουν σε λίγη ώρα σε άριστη γενική κατάσταση. Πάντως για προληπτικούς λόγους συνιστούμε να υπάρχει συνοδός. Ήδη από την πρώτη μέρα μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

 

Ελαχιστοποίηση τομών:

Οι τομές πάνω στο δέρμα του μαστού στις πλαστικές στήθους αποτελούν ένα σοβαρό μειονέκτημα, μετριάζουν το αποτέλεσμα και πρέπει να αποφεύγονται, ιδιαίτερα σε γυναίκες νεαρής ή μέσης ηλικίας. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι οι πλαστικοί χειρουργοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τεχνικές που αποβλέπουν στην ελαχιστοποίηση των τομών στο μαστό. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατό να γίνει ανόρθωση στήθους χωρίς τομές σε ένα φυσιολογικό σε μέγεθος μαστό με μεγάλη πτώση. Έτσι στις περιπτώσεις που η πτώση είναι μέτρια και αφορούν γυναίκες ηλικίας 45-50 ετών προσπαθούμε και συνήθως κατορθώνουμε να περιορίσουμε την τομή γύρω από τη θηλή. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η τομή γίνεται κάθετα από τη θηλή προς την υπομάστια πτυχή. Πάντως, αποφεύγουμε με κάθε τρόπο την οριζόντια τομή.

 

Μετεγχειρητικό οίδημα:

Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην ανόρθωση στήθους αμέσως μετά το χειρουργείο θα υπάρχει κάποιο πρήξιμο, με συνέπεια το στήθος να δείχνει μεγαλύτερο από αυτό που τελικά θα είναι. Το μεγαλύτερο μέρος του οιδήματος θα υποχωρήσει μέσα σε 1 εβδομάδα περίπου, αλλά για να φανεί το τελικό αποτέλεσμα μετά από πλαστική στήθους χρειάζονται 2-3 μήνες.

 

Εγγυήσεις για το αποτέλεσμα της επέμβασης:

Όσο άψογα και αν λειτουργήσει ένας γιατρός, ενδέχεται ο κάθε ασθενής να αντιδράσει διαφορετικά, για λόγους εξαρτώνται από αστάθμητους παράγοντες ή ατομικές ιδιαιτερότητες και που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να διερευνηθούν επιστημονικά εκ των προτέρων. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ακόμα και στα πιο ικανά και έμπειρα χέρια μια επέμβαση μπορεί να έχει μερική ή ολική αποτυχία και ότι σε καμία ιατρική πράξη δεν υπάρχει η λέξη «εγγύηση». Γι’ αυτό πουθενά στον κόσμο δεν παρέχεται εγγύηση του αποτελέσματος για κανενός είδους ιατρική ή χειρουργική πράξη.

 

Ενδεχόμενα ανεπιθύμητα αποτελέσματα:

Η πολύχρονη κλινική εμπειρία μας στην εφαρμογή χειρουργικών μεθόδων Ελάχιστης Επεμβατικότητας (Minimal Invasive Surgery) σε συνδυασμό με τη συνεχή μέτρηση των ζωτικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια του χειρουργείου εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλό δείκτη ασφάλειας, με απουσία εγχειρητικών επιπλοκών και μείωση της συχνότητας και της βαρύτητας των μετεγχειρητικών επιπλοκών.


Ειδικά στην ανόρθωση στήθους δεν αναμένονται μεγάλες ή σοβαρές επιπλοκές. Κάποια μικρότερης σημασίας ανεπιθύμητα αποτελέσματα είναι:

  • Η συλλογή λεμφικού υγρού εντός μαστού συνήθως παροχετεύεται μόνο του
  • Η άσχημη εμφάνιση του ουλής π.χ. διάσταση, υπερτροφία, χηλοειδές
  • Η ασυμμετρία των θηλών

Συνήθως όμως αυτές οι επιπλοκές δεν είναι πολύ σοβαρές και διορθώνονται.


Αναλυτικό κόστος επεμβάσεων
Προετοιμασία χειρουργείου online
Χρήσιμα Links