Safe Surgery
Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται στο Ιατρικό Αθηνών, Μαρούσι
Πλαστική Χειρουργική Καινοτομίες Ιατρική Ομάδα Εμπειρία Υπνοχάλασης Επικοινωνία
Ραντεβού   Υπνοχάλαση   Πλαστική Χειρουργική Online

Υπνοχάλαση (όχι μέθη):

Από το 1993 εφαρμόζουμε με μεγάλη επιτυχία σε πάνω από 2000 επεμβάσεις την πρωτοποριακή και ασφαλή μέθοδο αναισθησίας «τοπική tumescent και Υπνοχάλαση».

Επιδιώκοντας τη μέγιστη ασφάλεια σε δύο επίπεδα: α) τοπικής αναισθησίας και β) ενδοφλέβιας υποστήριξης, επεξεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα αναισθησιολογικό πρωτόκολλο, το οποίο αποτελεί τροποποίηση και βελτίωση άλλων παρεμφερών μεθόδων που στη βιβλιογραφία περιγράφονται με διάφορες ονομασίες, όπως π.χ. ενσυνείδητος καταστολή (conscious sedation), ελαφρά καταστολή (mild sedation) κ.λπ. Η μέθοδος που ακολουθούμε συνδυάζει την αποτελεσματική τοπική αναισθησία Tumescent για την κατάργηση του πόνου στη περιοχή που χειρουργείται και την Υπνοχάλαση που δεν επιτρέπει στον ασθενή να βιώσει αρνητικά την όλη διαδικασία της επέμβασης.

Με τον όρο Υπνοχάλαση εννοούμε την κατάσταση εκείνη, κατά την οποία ο ασθενής βρίσκεται είτε σε φυσικό ύπνο είτε σε κατάσταση σημαντικής ψυχικής και διανοητικής χαλάρωσης. Στη δεύτερη περίπτωση, ενώ μπορεί να επικοινωνεί με διαύγεια με τον πλαστικό χειρουργό καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης, έχει περιορισμένη αντίληψη και αδιαφορία για τα συμβαίνοντα στο χώρο (εσωστρέφεια), δηλαδή πλήρη αποσύνδεση από το περιβάλλον (disassociation). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνεται ό,τι έχει σχέση με την επέμβαση και σε συνδυασμό με την ψυχική ευφορία που αισθάνεται να μην τη βιώνει αρνητικά.

Η εφαρμογή της Υπνοχάλασης γίνεται από τον ειδικό αναισθησιολόγο με την στάγδην ενδοφλέβια χορήγηση μέσω του ορού ενός αγχολυτικού - ηρεμιστικού φαρμάκου (μινταζολάμη) σε δοσολογία, αραίωση και ρυθμό χορήγησης τέτοιο που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τα ζωτικά σημεία, γεγονός που καταγράφεται με συνεχή μέτρηση τους (οξυγόνωση αίματος, σφυγμοί, αρτηριακή πίεση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα) καθ΄όλη τη διάρκεια του χειρουργείου. Σε αυτό το σημείο έγκειται η διαφορά της Υπνοχάλασης από τη γνωστή μέθοδο της νευροληπτο-αναλγησίας ή καταστολής (κοινώς μέθη), η οποία χαρακτηρίζεται από την καταστολή των ζωτικών σημείων του οργανισμού σε διαφορετικό βαθμό κάθε φορά.

Στην περίπτωση της Υπνοχάλασης ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πριν το χειρουργείο, την κατάσταση στην οποία επιθυμεί να βρίσκεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης:

 • Σε κανονικό ύπνο με μηδενική αντίληψη των συμβαινόντων (disassociation)
 • Σε βαθιά χαλάρωση (deep relaxation) με δυνατότητα επικοινωνίας με τον πλαστικό χειρουργό και στοιχειώδη αντίληψη της διαδικασίας επέμβασης χωρίς δυσάρεστη εμπειρία και χωρίς να είναι σε θέση να ανακαλέσει τι έγινε
 • Σε σημαντική χαλάρωση με δυνατότητα επικοινωνίας με τον πλαστικό χειρουργό και κανονική αντίληψη της διαδικασίας επέμβασης, χωρίς όμως την παραμικρή αίσθηση πόνου ή ταλαιπωρίας

Ο έλεγχος του βαθμού χαλάρωσης εξασφαλίζεται εύκολα κυρίως με τον έλεγχο του ρυθμού χορήγησης του διαλύματος.

 

Ασφάλεια:

Η Υπνοχάλαση διακρίνεται από άλλες παρόμοιες μεθόδους π.χ. καταστολή ή μέθη (deep sedation), από το ότι δεν προκαλεί καταστολή των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού, δηλαδή της αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας ή της αρτηριακής πίεσης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται ο πολύ υψηλός δείκτης ασφάλειας της μεθόδου. Αυτό έχει αποδειχθεί από τη συνεχή καταγραφή των ζωτικών σημείων (κορεσμός Ο2 στο αίμα, σφυγμοί, αρτηριακή πίεση), σε εκατοντάδες περιπτώσεις που έχει εφαρμοσθεί χωρίς καμία παρενέργεια ή επιπλοκή ακόμη και σε πολύωρες επεμβάσεις.
Η ασφάλεια και ακινδυνότητα αυτής της μεθόδου αλλά και άλλων παρόμοιων έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά : α) από την πολύχρονη επιτυχημένη εφαρμογή της σε εκατοντάδες περιπτώσεις επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής στο νοσοκομείο - Harvant Med. Int., όπου δεν καταγράψαμε καμία αναισθησιολογική επιπλοκή και β) από πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις στην έγκυρη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.
Για να εξασφαλιστεί η ακινδυνότητα όμως χρειάζεται να τηρηθούν όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • Ελεγχόμενη δοσολογία των χορηγουμένων φαρμάκων και υπερβολική αραίωση (50 έως 100 φορές)
 • Στάγδην ενδοφλέβια χορήγηση (μέσω του ορού) ώστε να ελέγχεται και να μην επηρεάζεται η οξυγόνωση του ασθενούς
 • Συνεχής καταγραφή των ζωτικών σημείων (intraoperative monitoring) καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης
 • Πλήρη ετοιμότητα άμεσης ζωτικής υποστήριξης, δηλαδή έμπειρος αναισθησιολόγος και ο αναγκαίος εξοπλισμός

 

Πλεονεκτήματα:

Τα τελευταία χρόνια πολλοί πλαστικοί χειρουργοί  (1), (2), (3) παγκοσμίως έχουν στραφεί στην υιοθέτηση παρόμοιων μεθόδων εξαιτίας των μεγάλων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν:

 • Μέγιστη αναισθησιολογική ασφάλεια
 • Απουσία μετεγχειρητικών συμπτωμάτων
 • Δυνατότητα για άμεση επιστροφή στις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες
 • Όχι δυσάρεστη εμπειρία
 • Κατάργηση της νοσηλείας, ακόμα και της μίας ημέρας
 • Μείωση των επιπλοκών
 • Σημαντική μείωση του κόστους

Η ασφάλεια που παρέχει η Υπνοχάλαση μας έδωσε την δυνατότητα να χειρουργήσουμε πολλούς ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας (υπέρταση, επιληψία, σκλήρυνση κατά πλάκας, αναπνευστικά, καρδιολογικά κ.ά.), πολύ μικρά παιδιά ή υπερήλικες. Η μέθοδος αυτή καλύπτει την πλειοψηφία των περιπτώσεων Κοσμητικής αλλά και πολλές επεμβάσεις Επανορθωτικής χειρουργικής. Παράλληλα, επειδή δεν γίνεται ζωτική καταστολή και βιολογική καταπόνηση (stress), με τη μέθοδο αυτή χρειάζονται πολύ λιγότερες εξετάσεις προεγχειρητικού ελέγχου σε σχέση με αυτές που απαιτούνται στις μεθόδους γενικής αναισθησίας. Επίσης, η απουσία μετεγχειρητικών συμπτωμάτων (αδυναμία, ναυτία κ.λπ.) που παρατηρούνται στην γενική αναισθησία, επιτρέπει την άμεση επιστροφή στις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

 

Τοπική Αναισθησία:

Πολλές μικρές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής μπορούν να διεξαχθούν μόνο με τοπική αναισθησία. Δεν συνιστούμε όμως την πραγματοποίηση μεγάλων κοσμητικών χειρουργικών επεμβάσεων με τοπική και μόνο αναισθησία. Σ’ αυτή την περίπτωση, παρόλο που ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο, τα βιώματα που καταγράφει είναι αρνητικά, έχει πλήρη αντίληψη του χρόνου, ανησυχεί για την έκβαση του χειρουργείου, αισθάνεται άβολα, φοβάται και συνήθως περιγράφει την όλη κατάσταση ως μεγάλη ταλαιπωρία. Μάλιστα, εξαιτίας ακριβώς αυτής της άσχημης ψυχικής κατάστασης υπάρχει το ενδεχόμενο ο ασθενής να εμφανίσει σημαντικές μεταβολές στην αρτηριακή πίεση π.χ. υπέρταση ή σημαντική πτώση (καταπληξία ή collapsus), ταχυκαρδία ή αρρυθμία κ.λπ.

 

«Τοπική Αναισθησία και Υπνοχάλαση»:

Στην τοπική αναισθησία με Υπνοχάλαση ο ασθενής βρίσκεται σε φυσικό ύπνο ή σε σημαντική ψυχική-διανοητική χαλάρωση και ευφορία. Οτιδήποτε βιώνει, το βιώνει θετικά. Δεν ανησυχεί για την έκβαση του χειρουργείου και για την ακρίβεια δεν το σκέφτεται καν (αποσύνδεση από το περιβάλλον). Μάλιστα, οι περισσότεροι που υποβλήθηκαν σε επέμβαση πλαστικής χειρουργικής με Υπνοχάλαση ανακαλούν τις στιγμές της επέμβασης ως μια ευχάριστη εμπειρία.

Παράλληλα, με την Υπνοχάλαση ο ασθενής, δεν έχει κανονική αίσθηση του χρόνου, με αποτέλεσμα να σχηματίζει την εντύπωση ότι όλη η διαδικασία της επέμβασης διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι 2-3 ώρες. Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις εκλαμβάνουν το τέλος της επέμβασης ως αρχή.

Επίσης αξίζει να επισημάνουμε και την ψυχική ηρεμία και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει αυτή η μέθοδος, εφόσον δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να συνομιλεί με τον πλαστικό χειρουργό καθ’ όλη τη διάρκεια του χειρουργείου.

Πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται πραγματοποιήσουν μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής έρχονται συχνά αντιμέτωποι με την αρνητική στάση του στενού τους περιβάλλοντος και η άρνηση εντοπίζεται κυρίως στους κινδύνους της αναισθησίας. Άλλοι ασθενείς αποκλείονται εκ των πραγμάτων, γιατί αντιμετωπίζουν κάποιο, συνήθως όχι σοβαρό, πρόβλημα υγείας. Τέλος αρκετοί φοβούνται ή ανησυχούν οι ίδιοι για την αναισθησία. Η Yπνοχάλαση αποτελεί μοναδική ασφαλή διέξοδο σε αυτές τις περιπτώσεις.


Αναλυτικό κόστος επεμβάσεων
Προετοιμασία χειρουργείου online
Χρήσιμα Links