Safe Surgery
Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται στο Ιατρικό Αθηνών, Μαρούσι
Πλαστική Χειρουργική Καινοτομίες Ιατρική Ομάδα Εμπειρία Υπνοχάλασης Επικοινωνία
Ραντεβού   Υπνοχάλαση   Πλαστική Χειρουργική Online

«Αναίμακτη» χειρουργική:

«Αναίμακτη» χειρουργική ή χειρουργική «αναίμακτου πεδίου» (bloodless field surgery) ονομάζεται η μέθοδος με την οποία ελαχιστοποιείται ή και μηδενίζεται η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Μέσα στους ιστούς υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο από αιμοφόρα αγγεία διαφορετικού μεγέθους, τα οποία κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης τέμνονται ή τραυματίζονται. Τα αγγεία αυτά μπορούν κάτω από κατάλληλες συνθήκες και υπό τη δράση συγκεκριμένων χημικών ουσιών να συσπώνται, με αποτέλεσμα να μην αιμορραγούν όταν τέμνονται. Αυτή η μοναδική ιδιότητα των αγγείων στη φυσιολογία ονομάζεται αγγειοσύσπαση. Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε μια ισχυρή αγγειοσυσπαστική ουσία, την αδρεναλίνη, την οποία προσθέτουμε στο διάλυμα της τοπικής αναισθησίας. Η τοπική αναισθησία τύπου Tumescent, που εφαρμόζουμε σε όλες τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε την αδρεναλίνη σε υπερβολικά μεγάλη αραίωση ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες παρενέργειες του φαρμάκου.

 

Αναίμακτη χειρουργική επέμβαση Αγγειοσύσπαση μετά από τοπική αναισθησία τύπου tumescent. Eμφανίζεται καθαρά η περιοχή των γονάτων (λευκές περιοχές) στις οποίες έχει ενεθεί το εν λόγω διάλυμα και το οποίο δημιουργεί για μερικές ώρες αναίμακτο πεδίο

 

Τεχνική Tumescent:

Γενικά, η τοπική αναισθησία είναι ένα είδος αναισθησίας κατά την οποία ένα ειδικό διάλυμα εφαρμόζεται τοπικά με ένεση στην περιοχή που πρόκειται να χειρουργηθεί, για να προκαλέσει πλήρη αναλγησία. Συνήθως η τοπική αναισθησία γίνεται από το χειρουργό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία και η παρουσία αναισθησιολόγου π.χ. όταν ο ασθενής έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή σε εκτεταμένες επεμβάσεις.

Ειδικότερα, η τοπική αναισθησία τύπου Tumescent, που εφαρμόζουμε σε όλες τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, αποτελεί μια σημαντική τροποποίηση και βελτίωση της κλασσικής μεθόδου, καθώς χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εξαιρετικά αραιωμένων διαλυμάτων π.χ. 2.000 φορές αραίωση για το τοπικό αναισθητικό ξυλοκαΐνη (τελική συγκέντρωση 0,05%), 1.000.000 φορές αραίωση για την αδρεναλίνη (1:1.000.000). Το γεγονός αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αναισθητοποιούμε μεγάλες περιοχές του σώματος, αντίθετα από την κλασσική τοπική αναισθησία, η οποία αναγκαστικά περιορίζεται σε πολύ μικρή περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται κατακόρυφα ο δείκτης ασφάλειας των φαρμακευτικών ουσιών, δηλαδή των τοπικών αναισθητικών και της αδρεναλίνης, χωρίς όμως να μειώνεται η δραστικότητα του διαλύματος όσον αφορά την αναλγησία και αγγειοσύσπαση-αιμόσταση. Εννοείται ότι η σύσταση των διαλυμάτων αυτών διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την πυκνότητα της νεύρωσης και της αιμάτωσης. Μάλιστα, εμείς έχουμε επιχειρήσει με επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερες αραιώσεις των φαρμάκων.

Με τα διαλύματα αυτά επιτυγχάνουμε τόσο μεγάλη τοπική αναλγησία, ώστε απομακρύνεται αποφασιστικά η ανάγκη για γενική αναισθησία. Η απουσία πόνου οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες:

  • Στην έντονη τοπική αγγειοσύσπαση, η οποία εμποδίζει το τοπικό αναισθητικό να απομακρυνθεί γρήγορα στη κυκλοφορία και παρατείνει τη δράση του για πολλή ώρα, ακόμα και μετεγχειρητικά.
  • Στην καλύτερη διάχυση του διαλύματος σε όλα τα σημεία λόγω του μεγάλου όγκου υγρών που ενίονται τοπικά
  • Στη μεγάλη διάταση του μεσοκυτταρίου διαστήματος (διάμεσο οίδημα)

Η χρήση της τοπικής αναισθησίας Tumescent ξεκίνησε αρχικά στις επεμβάσεις λιποαναρρόφησης και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλες τις επεμβάσεις Πλαστικής χειρουργικής (1) (2) (3) (4). Τελευταία έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς της χειρουργικής, όπως η Αγγειοχειρουργική και η Γενική χειρουργική

 

Ασφάλεια της τεχνικής Tumescent:

Στα τέλη της 10ετίας του ’80 μελετήθηκε σχολαστικά η ασφάλεια των διαλυμάτων αυτών και αποδείχτηκε στις επιστημονικές μελέτες ότι μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια μέχρι και 5 λίτρα διαλύματος Tumescent. Όταν τα φάρμακα χορηγούνται σε τόσο μεγάλες αραιώσεις, η συνολική δόση τους μπορεί να είναι μέχρι και 10 φορές μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη (5). Ειδικά για την αδρεναλίνη, πολλοί πλαστικοί χειρουργοί υποστηρίζουν ότι η χρήση της μπορεί να διακόψει την κυκλοφορία του αίματος και να προκαλέσει νέκρωση των αγγείων, ιδίως στα άκρα, όπως τα δάκτυλα, τα αυτιά, η μύτη κ.λπ. Εφόσον όμως χρησιμοποιούνται πάρα πολύ αραιωμένα διαλύματα (αραίωση 1 προς 1.000.000 και πάνω), αυτό δεν ισχύει. Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται από τεκμηριωμένη μελέτη σε περίπου 10.000 χειρουργικές επεμβάσεις σε αυτά τα όργανα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

 

Πλεονεκτήματα της τεχνικής Tumescent:

Σε σχέση με την κλασσική τοπική αναισθησία, που περιορίζεται σε επεμβάσεις μικρής ή πολύ μικρής έκτασης, η τεχνική Tumescent υπερτερεί ολοφάνερα, καθώς μπορεί αποτελεσματικά και με μεγάλη ασφάλεια να επεκταθεί σε μεγάλες περιοχές του σώματος. Εκατοντάδες κλινικές επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια τονίζουν με έμφαση τον υψηλό δείκτη ασφάλειας της μεθόδου. Μάλιστα, σε μια μεγάλη κλινική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α. το 1995 και αφορούσε 15.336 μεγάλες επεμβάσεις λιποαναρρόφησης από 66 διαφορετικούς πλαστικούς χειρουργούς, επισημαίνεται ότι με την τεχνική αυτή δεν σημειώθηκε καμιά σοβαρή επιπλοκή (π.χ. θάνατος, πνευμονική ή λιπώδης εμβολή, κυκλοφορικό shock κ.λπ.).

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι περιορίζει κατά πολύ την απώλεια αίματος. Με αυτόν τον τρόπο δεν παρουσιάζεται ανάγκη για μετάγγιση αίματος  και δεν προκαλείται μετεγχειρητικά αναιμία (αδυναμία, εύκολη κόπωση), η οποία καθυστερεί σημαντικά την ανάρρωση του ασθενούς.

Επιπλέον, η τεχνική αυτή περιορίζει το μετεγχειρητικό οίδημα και τις εκχυμώσεις (μελανιές), γεγονός που εξασφαλίζει την ταχύτερη τοπική αποκατάσταση του χειρουργικού τραύματος και μειώνει τις επιπλοκές. Για παράδειγμα, η αναίμακτη πλαστική χειρουργική στο πρόσωπο επιταχύνει το χρόνο ανάρρωσης και επιτρέπει στους ασθενείς να επανεμφανιστούν γρηγορότερα στο κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Από χειρουργική άποψη η τεχνική Tumescent, εξασφαλίζοντας αναίμακτο πεδίο, δημιουργεί εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες στον πλαστικό χειρουργό ώστε να αποφύγει ανεπιθύμητες κακώσεις ή επιπλοκές κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Εξυπηρετεί πάρα πολύ στη χειρουργική ανατομική παρασκευή στο σωστό επίπεδο (υδροανατομή ή hydro-dissection) και διευκολύνει την απολίνωση των αγγείων. Ως εκ τούτου, απομακρύνει το υπερβολικό άγχος του πλαστικού χειρουργού και της υπόλοιπης ομάδας και γενικά μεταμορφώνει κυριολεκτικά τις συνθήκες διεξαγωγής του χειρουργείου, όπως έδειξε η πολύχρονη εμπειρία μας από την εφαρμογή της μεθόδου σε όλες τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα.

Συμπερασματικά, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συνοψίζονται στα εξής:

  • Αποτελεσματική αναλγησία σε εκτεταμένες περιοχές σε συνδυασμό με τη μέγιστη αναισθησιολογική ασφάλεια
  • Αποφυγή της γενικής αναισθησίας
  • Ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος
  • Περιορισμός του μετεγχειρητικού οιδήματος
  • Τεχνική διευκόλυνση χειρουργείου, επιτάχυνση διεξαγωγής των επεμβάσεων και μείωση των χειρουργικών επιπλοκών
  • Σημαντική επιτάχυνση της ανάρρωσης και γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Αναλυτικό κόστος επεμβάσεων
Προετοιμασία χειρουργείου online
Χρήσιμα Links