Safe Surgery
Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται στο Ιατρικό Αθηνών, Μαρούσι
Πλαστική Χειρουργική Καινοτομίες Ιατρική Ομάδα Εμπειρία Υπνοχάλασης Επικοινωνία
Ραντεβού   Υπνοχάλαση   Πλαστική Χειρουργική Online

Χειρουργική Ελάχιστης Επεμβατικότητας (Minimal Invasive Surgery):

ΧΕΕ ονομάζεται ένας νέος τρόπος προσέγγισης των χειρουργικών επεμβάσεων, που αποτελεί τη σύγχρονη τάση σε όλους τους κλάδους της Ιατρικής διεθνώς. Θεμελιώδης αρχή της είναι η πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων με όσο το δυνατόν λιγότερη «επέμβαση» στον ανθρώπινο οργανισμό.

Για το σκοπό αυτό, εστιάζει στη διαρκή έρευνα και εφαρμογή τεχνικών για τη συνεχή μείωση της «τραυματικότητας» των χειρουργικών επεμβάσεων και των επιπτώσεών τους στον οργανισμό και τη μείωση της «επεμβατικότητας» των αναισθησιολογικών μεθόδων. Πρωτίστως επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του ασθενούς σε όλα τα επίπεδα, τη γρήγορη αποκατάστασή του και τη συγκράτηση ή/και μείωση του κόστους. Ειδικότερα σε σχέση με το χειρουργικό τραύμα επιδιώκεται: α) η μείωση της έκτασης και της βαρύτητας του, β) η ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος και γ) η μείωση της επιβάρυνσης των ζωτικών συστημάτων και λειτουργιών του οργανισμού.

Η ΧΕΕ έχει στο ενεργητικό της μια σειρά επιτευγμάτων. Μερικά από τα πιο γνωστά είναι η ενδοσκοπική ή λαπαροσκοπική χειρουργική, οι νευροχειρουργικές επεμβάσεις με διαρινική προσπέλαση χωρίς κρανιοτομή, το καρδιακό bypass χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία (off-pump), η ρομποτική χειρουργική κ.ά.. Παράλληλα, στο τομέα της αναισθησιολογίας έχουν εισαχθεί λιγότερο ή καθόλου επεμβατικές μέθοδοι, όπως η ελαφρά ή ενσυνείδητη καταστολή, η λαρυγγική μάσκα, η επισκληρίδιος αναισθησία κ.λπ. Γενικά, η ΧΕΕ έχει διαμορφώσει διεθνώς ένα νέο τομέα χειρουργικής που ονομάζεται Περιπατητική χειρουργική (Ambulatory surgery). Η άμιλλα ή ο ανταγωνισμός στην αγορά των υπηρεσιών υγείας ωθούν στην ταχύτατη ανάπτυξη αυτής της νέας προσέγγισης. Υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. περίπου το 70% όλων των χειρουργικών επεμβάσεων γίνεται στη βάση της ΧΕΕ.

 

Εφαρμογές της ΧΕΕ στην Πλαστική Χειρουργική (Tumescent & Υπνοχάλαση):

Η βασική εφαρμογή της ΧΕΕ στην Πλαστική Χειρουργική είναι η πρωτοποριακή τεχνική Tumescent η οποία εξασφαλίζει Ανώδυνο και «Αναίμακτο» χειρουργικό πεδίο μεγάλης έκτασης. Η κλινική εφαρμογή της τεχνικής Tumescent μελετήθηκε λεπτομερώς πριν από 15 περίπου χρόνια, αρχικά στις επεμβάσεις λιποαναρρόφησης, όπου υπάρχει ανάγκη για χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων διαλυμάτων σε εκτεταμένες περιοχές.

Από το 1995 εμείς, τροποποιώντας τη σύνθεση της, επεκτείναμε με επιτυχία την εφαρμογή της Tumescent σε όλες τις επεμβάσεις Πλαστικής Επανορθωτικής & Κοσμητικής χειρουργικής. Για να αποσοβήσουμε τον κίνδυνο μετεγχειρητικής αιμορραγίας από μια ενδεχόμενη αγγειοδιαστολή, προχωρήσαμε σε ακόμα μεγαλύτερη αραίωση της αδρεναλίνης από αυτή που αναφέρεται στην κλασσική περιγραφή της τεχνικής (μέχρι και 400%). Έτσι η τελική αραίωση της είναι 80 φορές πιο μεγάλη από αυτή που συνιστάται επίσημα από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Επίσης, για να παρατείνουμε και μετεγχειρητικά την απουσία πόνου, ενισχύσαμε το διάλυμα Tumescent με τοπικά αναισθητικά μακράς διάρκειας (long lasting).

Παράλληλα, παρατηρήσαμε ότι επειδή η τεχνική Tumescent εξασφαλίζει αποτελεσματική αναλγησία, σε πολλές από τις πλαστικές επεμβάσεις που εφαρμόζεται μπορούμε να αποφύγουμε τις επεμβατικές μεθόδους αναισθησίας, όπως γενική αναισθησία, καταστολή ή μέθη κ.λπ. Αυτό συμβαίνει, γιατί δεν απαιτείται για τον έλεγχο του πόνου χορήγηση ισχυρών κατασταλτικών, αλλά αρκούν μόνο φάρμακα που τροποποιούν την αντίληψη, τη συνείδηση και την ψυχολογία του ασθενούς, τα οποία κατά κανόνα είναι πιο ήπια.

Έχοντας αυτό το σκεπτικό, αρχίσαμε από το 1994 (ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Γ. Μήτσου και ο αναισθησιολόγος Δρ. Γ. Κατσουράκης) να μειώνουμε συνεχώς την ποσότητα και κυρίως τη ταχύτητα ενδοφλέβιας χορήγησης ισχυρών κατασταλτικών, προτιμώντας τη στάγδην ενδοφλέβια έγχυση μέσω του ορού αντί της άμεσης έγχυσης (bolus injection). Παράλληλα, ακολουθώντας τη λογική της τεχνικής Tumescent, επιχειρούσαμε όλο και μεγαλύτερες αραιώσεις. Βασικός μας στόχος ήταν να μην επηρεάσουμε τα κέντρα των ζωτικών λειτουργιών (εγκεφαλικό στέλεχος), αλλά μόνο το επίπεδο συνείδησης, την αντίληψη και την ψυχολογία του ασθενούς (φλοιώδη και υποφλοιώδη εγκεφαλικά κέντρα). Πολύ γρήγορα αναπτύξαμε την Υπνοχάλαση, μια αποτελεσματική μέθοδο αναισθησίας μέσα στα πλαίσια της ΧΕΕ, που έκτοτε εφαρμόζουμε ανελλιπώς με απόλυτη επιτυχία.

 

Τρόπος επιλογής της κατάλληλης μεθόδου ΧΕΕ στην πλαστική χειρουργική:

Προκειμένου να επιλέξουμε την πιο ασφαλή και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματική μέθοδο που θα εφαρμόσουμε στην κάθε επέμβαση πλαστικής χειρουργικής, ακολουθούμε μια στρατηγική (αλγόριθμο), που διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πολύ μικρές επεμβάσεις (π.χ. σπίλοι) & μικρές επεμβάσεις: τεχνική Tumescent
  • Πολύ μικρές επεμβάσεις & μικρές επεμβάσεις σε ειδικούς ασθενείς (μικρά παιδιά, υπερ-αγχώδη άτομα): τεχνική Tumescent και Υπνοχάλαση
  • Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επεμβάσεις: τεχνική Tumescent και Υπνοχάλαση
  • Πολύ εκτεταμένες επεμβάσεις (υπέρβαρα άτομα) ή ειδικές επεμβάσεις (π.χ. οστεοτομίες): τεχνική Tumescent και Γενική Νάρκωση

 

Πλεονεκτήματα των μεθόδων ΧΕΕ:

Το βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής μεθόδων Ελάχιστης Επεμβατικότητας (Tumescent και Υπνοχάλαση) στην πλαστική χειρουργική είναι ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης ασφάλειας. Αυτό επιβεβαιώνεται από την πολύχρονη κλινική εμπειρία μας στην εφαρμογή αυτών των μεθόδων σε συνδυασμό με τη συνεχή μέτρηση των ζωτικών παραμέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του χειρουργείου (οξυγόνωση αίματος, σφυγμοί, αρτηριακή πίεση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα). Επίσης και στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται τα ίδια αποτελέσματα (1), (2), (3), (4).

Ο συνδυασμός της τοπικής αναισθησίας Tumescent και της Υπνοχάλασης συνιστά ένα δυναμικό δίπολο που απλοποιεί τις χειρουργικές πράξεις μετριάζοντας την πολυπλοκότητα τους και ανεβάζει κατακόρυφα για πρώτη φορά τους δείκτες αναισθησιολογικής και χειρουργικής ασφάλειας, με την απουσία εγχειρητικών επιπλοκών και τη μείωση της συχνότητας και της βαρύτητας των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Εκτός αυτού, βελτιώνει άμεσα το χειρουργικό αποτέλεσμα, μειώνει κατά πολύ το χρόνο ανάρρωσης, επιταχύνει την επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες και τέλος περιορίζει σημαντικά το κόστος.

Τα τελευταία χρόνια πολλοί πλαστικοί χειρουργοί  παγκοσμίως έχουν στραφεί στην υιοθέτηση μεθόδων Ελάχιστης Επεμβατικότητας εξαιτίας των μεγάλων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν. Κατά τη γνώμη μας και όπως διαφαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, αναδύεται ένας νέος τρόπος πραγματοποίησης χειρουργικών επεμβάσεων σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες.


Αναλυτικό κόστος επεμβάσεων
Προετοιμασία χειρουργείου online
Χρήσιμα Links