Ανώδυνες Επεμβάσεις

Μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες μας στην πλαστική χειρουργική είναι η ελαχιστοποίηση ή και η παντελής απουσία πόνου, τόσο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όσο και μετά.