Καινοτόμες Τεχνικές & Υπηρεσίες στην Ανόρθωση Στήθους

ΝΕΟ: Ιατρική Επίσκεψη Online

Ανόρθωση στήθους με νέες Πρωτοποριακές τεχνικές οι οποίες αναπτύχθηκαν από την Χειρουργική ομάδα SafeSurgery με επικεφαλής τον Δρα Γιάννη Μήτσου και εφαρμόζονται αποκλειστικά στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, τον μεγαλύτερο Ιατρικό Ομιλο της Ελλάδος.

  • Ανόρθωση στήθους με ή χωρίς ενθέματα σιλικόνης με ισόβια εγγύηση υλικού
  • Χωρίς Νάρκωση, με την Ακίνδυνη και Ανώδυνη μέθοδο της Υπνοχάλασης
  • Μηδενική ή ελάχιστη απώλεια αίματος με την Αναίμακτη τεχνική Tumescent (bloodless field surgery)
  • Δυνατότητα μέτρησης πριν την επέμβαση, του ιδανικού μεγέθους του ενθέματος που επιθυμείτε (αν χρειαστεί)