Φυσικό Αποτέλεσμα

Το φυσικό αποτέλεσμα αποτελεί θεμελιώδη στόχο σε όλες της επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής που πραγματοποιούμε.