Καινοτομίες στην Πλαστική Χειρουργική

Η ιατρική μας ομάδα εδώ και δύο δεκαετίες βρίσκεται στην πρωτοπορία της πλαστικής χειρουργικής. Έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια (αναισθησιολογική και χειρουργική) του ασθενούς και το φυσικό αποτέλεσμα, προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες με τα υψηλότερα standards ποιότητας και ιατρικής ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.