Επικοινωνία

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Ο αριθμός τηλεφώνου άλλαξε αναγκαστικά για τεχνικούς λόγους.

Ο νέος αριθμός είναι: 210 7707077  (24ωρ/365ημ)

Ζητάμε προκαταβολικά συγνώμη αν αντιμετωπίσατε δυσκολία επικοινωνίας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.