Safe Surgery
Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται στο Ιατρικό Αθηνών, Μαρούσι
Πλαστική Χειρουργική Καινοτομίες Ιατρική Ομάδα Εμπειρία Υπνοχάλασης Επικοινωνία
Ραντεβού   Υπνοχάλαση   Πλαστική Χειρουργική Online

Ρινοπλαστική:

Παρουσιάζουμε μια ριζική αναθεώρηση (revision) της κλασσικής ρινοπλαστικής με νέες τεχνικές που οδηγούν στη φυσική και μόνιμη αποκατάσταση της φυσικής αρμονίας της ρινός. Σε αντίθεση με την κλασσική τεχνική η νέα αυτή προσέγγιση επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα:

 • ΧΩΡΙΣ οστεοτομία (σπάσιμο μύτης)
 • ΧΩΡΙΣ νάρκωση (Υπνοχάλαση)
 • ΧΩΡΙΣ οίδημα (πρήξιμο)
 • ΧΩΡΙΣ πόνο
 • ΧΩΡΙΣ γύψινο νάρθηκα
 • ΧΩΡΙΣ αλλοίωση των χαρακτηριστικών (φυσικό αποτέλεσμα)
 • ΧΩΡΙΣ νοσηλεία
 • ΧΩΡΙΣ παρατεταμένη ανάρρωση (σε 4-5 μέρες)
 • ΧΩΡΙΣ αξιοσημείωτες επιπλοκές
 • ΧΩΡΙΣ υπερβολικά κόστη (μείωση κόστους 30-45%)

 

Οι πρωτοποριακές αυτές βελτιώσεις είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας ερευνητικής προσπάθειας του Δρα Μήτσου σε όλες τις παραμέτρους που αφορούν τη ρινοπλαστική όπως: στην αναισθησία, στο σχεδιασμό της επέμβασης (διόρθωση των δυσμορφιών και όχι ριζική ανακατασκευή του οργάνου), στο σαφή διαχωρισμό και όχι την κατάργηση (ισοπέδωση) των αισθητικών μονάδων, στην αρμονική μείωση όλων των αισθητικών μονάδων της ρινός με νέες τεχνικές, στη βαθειά μελέτη των μηχανισμών ανάπλασης και την πλήρη κατανόηση της λεπτομερούς ανατομίας του οργάνου.

 

Την ονομάζουμε  Ατραυματική ρινοπλαστική και έχει εφαρμοσθεί με πλήρη επιτυχία σε εκατοντάδες περιπτώσεις από το 1993.

Διαρκεί 30-40 λεπτά και αφορά το 95%  των γυναικών και πάνω από το 50% των ανδρών.
Άμεση είναι η αναχώρηση από το νοσοκομείο (χωρίς βοήθεια συνοδού) και η επιστροφή στις επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες (σε 3-5 ημέρες), σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις.

 


Μάθετε το
ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ONLINE
Μόνο στο SafeSurgery


 

Η πλαστική μύτης είναι η επέμβαση πλαστικής χειρουργικής που αποβλέπει να διορθώσει το σχήμα της μύτης και να βελτιώσει την εμφάνισή της. Τα επιμέρους στοιχεία του προσώπου και οι μεταξύ τους αναλογίες αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε άνθρωπο να διαφέρει από τους άλλους.

 

Καθώς η μύτη καταλαμβάνει ένα κεντρικό μέρος του προσώπου, καθορίζει τις αισθητικές αναλογίες του και επηρεάζει αποφασιστικά τη συνολική εμφάνιση. Αντίστοιχα, μια άσχημη μύτη προκαλεί δυσαρμονία σε όλο το πρόσωπο. Αυτό εξηγεί γιατί η ρινοπλαστική αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής και μάλιστα την αρχαιότερη, αφού επιτελείται εδώ και μερικούς αιώνες. Εξάλλου, αν επιδιώκεται πιο εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα, η ρινοπλαστική μπορεί άνετα να συνδυαστεί με πλαστική προσώπου (face lifting).

 

 

Ρινικές δυσμορφίες:

Μια άσχημη μύτη μπορεί να είναι εκ γενετής ή επίκτητη, δηλαδή μετά από κάποιο ατύχημα ή εγχείρηση. Στις πιο πολλές περιπτώσεις όμως είναι αποτέλεσμα της δυσανάλογης ανάπτυξης των χόνδρων σε σχέση με τα οστά. Οι χόνδροι, από τους οποίους αποτελείται το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού της μύτης, αναπτύσσονται δυσανάλογα με τα οστά. Αυτή η υπερανάπτυξη των χόνδρων συμβαίνει συνήθως κατά την εφηβική ηλικία και τότε συχνά διαταράσσεται η αρμονία της μύτης που υπήρχε στην παιδική ηλικία. Με αυτή τη διαπίστωση οδηγηθήκαμε σε μια νέα φιλοσοφία στον τρόπο που σχεδιάζουμε τη ρινοπλαστική: θεωρούμε ότι οι πλαστικοί χειρουργοί πρέπει να προσπαθούν να διορθώσουν μόνο τις δυσμορφίες που ήδη υπάρχουν και να μην επιδιώκουν την εξολοκλήρου ανακατασκευή του οργάνου. Λειτουργώντας έτσι, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να αναδείξει ξανά την προϋπάρχουσα αρμονία, να πετύχει φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά και κυρίως αποφεύγει τον κίνδυνο να προκληθεί νέα δυσαρμονία από ένα στοιχείο «αταίριαστο» στο υπόλοιπο πρόσωπο.

 

Είδη Ρινοπλαστικής:

Υπάρχουν δύο βασικά είδη ρινοπλαστικής: α) η ατραυματική ρινοπλαστική (minor rhinoplasty) και β) η μεγάλη ή κλασσική ρινοπλαστική (major rhinoplasty). Με τη ρινοπλαστική ουσιαστικά γίνεται αναμόρφωση (μείωση, λέπτυνση) σκελετού της μύτης, ο οποίος αποτελείται από οστά και χόνδρους. Ατραυματική ρινοπλαστική ονομάζεται η επέμβαση που γίνεται κυρίως στο χόνδρινο τμήμα, ενώ μεγάλη ρινοπλαστική είναι η εγχείριση που συμπεριλαμβάνει και οστεοτομίες, δηλαδή επεμβαίνει και στο τμήμα του σκελετού της μύτης που αποτελείται από οστά. Πρόκειται για μια ουσιαστική διάκριση και δεοντολογικά επιβεβλημένη, διότι στην περίπτωση της ατραυματικής ρινοπλαστικής δεν απαιτείται γενική αναισθησία, έχουμε ταχύτατη ανάρρωση (2-3 ημέρες) και σημαντικά μειωμένο κόστος.

 

Μέθοδος Αναισθησίας:

Στην ατραυματική ρινοπλαστική εφαρμόζουμε πάντοτε την αποτελεσματική τοπική αναισθησία Tumescent συνδυασμένη με την ασφαλή μέθοδο της Υπνοχάλασης, που καταργούν τον πόνο χωρίς καταστολή των ζωτικών λειτουργιών. Στην περίπτωση της μεγάλης ρινοπλαστικής όμως, παρόλο που έχουμε εφαρμόσει με επιτυχία την ίδια μέθοδο σε πάρα πολλές επεμβάσεις, εντούτοις προτιμάμε τη γενική αναισθησία, καθώς έτσι καλύπτουμε όλες τις επιβαλλόμενες προδιαγραφές ασφάλειας. Επίσης, η γενική αναισθησία επιβάλλεται και στην περίπτωση που πρόκειται να διενεργηθούν και άλλες αλλαγές στη ρινική κοιλότητα, προκειμένου να βελτιωθεί ο μηχανισμός της αναπνοής, όπως για παράδειγμα αν χρειάζεται να διορθώσουμε το διάφραγμα ή να καυτηριάσουμε τις ρινικές κόγχες.

 

Μέθοδος Διαδερμικής Ατελούς Οστεοτομίας:

Στη μεγάλη ρινοπλαστική και σε συνάρτηση με τη βασική μας αρχή της Χειρουργικής Ελάχιστης Επεμβατικότητας (Minimal Invasive Surgery) εφαρμόζουμε την πρωτοποριακή τεχνική της Διαδερμικής Διατιτραίνουσας Ατελούς Οστεοτομίας (Transcutaneous Perforating Osteotomy), που αποτελεί μια μεγάλη καινοτομία στην πλαστική χειρουργική. Πρόκειται για μια σύγχρονη «Ατραυματική» τεχνική που άλλαξε αποφασιστικά όλα τα δεδομένα στις πλαστικές επεμβάσεις μύτης. Στη διεθνή βιβλιογραφία της πλαστικής χειρουργικής τη συναντάμε με πολλές διαφορετικές ονομασίες, όπως: Εξωτερική (External), Διαδερμική (transcutaneous), Διατιτραίνουσα (Perforating), Ατελής (Incomplete), Πλάγια Οστεοτομία (Side Osteotomy), ή συχνά με συνδυασμό των όρων αυτών.

Στις επεμβάσεις ρινοπλαστικής με την κλασσική τεχνική εφαρμόζεται πλήρης οστεοτομία, δηλαδή τα οστά της μύτης κόβονται τελείως. Αυτό γίνεται διότι μόλις αφαιρεθεί ο οστικός ύβος (καμπούρα) τα δύο ρινικά οστά πρέπει να συγκλίνουν, ώστε να μην υπάρχει ενδιάμεσο κενό και να λεπτύνει ο κορμός της μύτης. Με αυτόν τον τρόπο όμως προκαλείται μεγάλο τραύμα με πολλές εκχυμώσεις και έντονο πρήξιμο, το οποίο απλώνεται γύρω από τα μάτια. Επίσης, αν αποκοπούν πλήρως τα ρινικά οστά, επιβάλλεται η χρήση νάρθηκα για μεγάλο χρονικό διάστημα (10 ημέρες περίπου). Επιπλέον, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να διολισθήσουν τα οστά προς το εσωτερικό, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναπνευστική δυσκολία.

Αντίθετα, στη Διαδερμική Οστεοτομία τα οστά της μύτης δεν κόβονται τελείως, αλλά η σύγκλισή τους επιτυγχάνεται με ένα ατελές και σταθερό κάταγμα (ράγισμα), αφού προηγουμένως χαραχτούν σε καθορισμένα σημεία ώστε να «εξασθενίσουν». Συγκεκριμένα, μια εξαιρετικά λεπτή βελόνη-οστεοτόμος (1 χιλιοστού) εισέρχεται από το κάτω βλέφαρο, κινείται υποδορίως και ακολουθώντας τη γραμμή συνοστέωσης με την άνω γνάθο, χαράσσει σε διάφορα σημεία τα πλάγια των οστών της μύτης. Στη συνέχεια, καθώς επιχειρείται η σύγκλιση των οστών, δημιουργείται με φυσικό τρόπο ένα κάταγμα ατελές, σαν ένα ξύλο χλωρό που σπάει (“green stick fracture”).

Αυτή η τεχνική ρινοπλαστικής διαθέτει μεγάλα και εντυπωσιακά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την κλασσική οστεοτομία:

 • Το χειρουργικό τραύμα περιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό
 • Το μετεγχειρητικό οίδημα ελαχιστοποιείται ή και εξαφανίζεται
 • Ομετεγχειρητικός πόνος εξαλείφεται (ανώδυνη ρινοπλαστική)
 • Το κάταγμα των ρινικών οστών είναι πλήρως ελεγχόμενο και αποφεύγεται η μετάδοσή του στο μετωπιαίο κόλπο
 • Το κάταγμα είναι σταθερό και αποφεύγεται η διολίσθηση των οστών που προκαλεί αναπνευστική δυσκολία
 • Η χρήση του νάρθηκα περιορίζεται στο μισό χρόνο ή και καταργείται τελείως
 • Η ανάρρωση γίνεται ταχύτατα

 

Διάρκεια χειρουργείου:

Η διάρκεια της επέμβασης στην ατραυματική ρινοπλαστική είναι γύρω στα 30 λεπτά και στη μεγάλη ρινοπλαστική είναι περίπου 1 ώρα.

 

Απουσία πόνου:

Η πλαστική μύτης αποτελεί μια κατεξοχήν ανώδυνη επέμβαση. Ακόμα και στην περίπτωση της μεγάλης ρινοπλαστικής δεν αναμένεται πόνος. Αυτό συμβαίνει διότι από τη φύση τους οι οστεοτομίες στα ρινικά οστά όπως και στα υπόλοιπα οστά του προσώπου δεν είναι επώδυνες. Κάτι που δεν ισχύει στα μακρά οστά του σώματος.

 

Μετά το χειρουργείο:

Η πρωτοποριακή ατραυματική τεχνική της Διαδερμικής Ατελούς Οστεοτομίας, που εφαρμόζουμε στο σύνολο των περιπτώσεων της μεγάλης ρινοπλαστικής, και ο συνδυασμός της με την αναίμακτη χειρουργική τεχνική, έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ελάχιστο οίδημα και πολύ λίγες μελανιές. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιώσει ακόμη περισσότερο την τεχνική, ώστε τα ρινικά οστά να διαθέτουν μετεγχειρητικά τόσο μεγάλη σταθερότητα, που μας επιτρέπει στις πιο πολλές περιπτώσεις πλαστικής μύτης να καταργήσουμε τη χρήση του γύψινου νάρθηκα.

 

Επιστροφή στην εργασία:

Στην ατραυματική ρινοπλαστική μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας μετά από 3-4 ημέρες και στην κλασσική ρινοπλαστική σε 7-10 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορείτε να εργάζεστε στο σπίτι από την επόμενη κιόλας μέρα.

 

Πρίν Μετά το χειρουργείο (6η - 7η μέρα)
Πριν το χειρουργείο Επόμενη μέρα

 

Κατάλληλη ηλικία για ρινοπλαστική:

Για να μπορέσουν να υποβληθούν σε πλαστική μύτης επιβάλλεται για τα κορίτσια να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για τα αγόρια το 18ο.

 

Προαπεικόνιση του πιθανού αποτελέσματος πριν τη ρινοπλαστική:

Υπάρχει η δυνατότητα να επεξεργαστούμε τη φωτογραφίας σας με ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή και να σας παρέχουμε μια εικόνα του πιθανού αποτελέσματος, ώστε να δείτε από πριν τις αλλαγές που θα επιφέρει στο πρόσωπό σας η πλαστική μύτης. Στην περίπτωση που επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή 2-3 φωτογραφίες (σε πρόσθια και πλάγια λήψη) από απόσταση 40-50 εκατοστών. Το συντομότερο σε 1-2 εργάσιμες μέρες θα σας τις επιστρέψουμε επεξεργασμένες, ώστε να έχετε από πριν μια εικόνα του πώς θα είστε μετά την επέμβαση.

 

Φυσικό αποτέλεσμα:

Πολύ συχνά οι πλαστικοί χειρουργοί ακούνε το αγωνιώδες ερώτημα αν μετά από μια πλαστική μύτης υπάρχει περίπτωση να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Είναι γεγονός ότι στο ευρύ κοινό έχουν σχηματιστεί αρνητικές εντυπώσεις από διάφορες περιπτώσεις ρινοπλαστικής κατά τις οποίες έχουν παρατηρηθεί «παραμορφώσεις». Και η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία της πλαστικής χειρουργικής έχει καταγράψει τέτοιες περιπτώσεις και γίνεται συχνά λόγος για τη «χειρουργική μύτη» (Surgical Nose Deformity).

Εμείς, κρίνοντας από την πολύχρονη εμπειρία μας από εκατοντάδες επεμβάσεις ρινοπλαστικής κατά την τελευταία 25ετία, απαντάμε ότι μπορεί να επιτευχθεί φυσικό χειρουργικό αποτέλεσμα, αρκεί τηρηθούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις:

 • Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να περιορίζεται μόνο στο να διορθώσει τις υφιστάμενες δυσμορφίες και όχι να επιδιώκει την εξολοκλήρου ανακατασκευή της μύτης.
 • Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός στις τρεις βασικές αισθητικές μονάδες της μύτης: α) ακρορίνιο, β) κορμός, γ) μεσόφρυο.
 • Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να προσπαθεί να μειώνει αρμονικά και ανάλογα όλες τις αισθητικές μονάδες της μύτης (π.χ. λεπταίνοντας το ακρορίνιο, να μειώνει συγχρόνως το μέγεθος των ρωθώνων).
 • Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί πρέπει να στοχεύουν στον περιορισμό των αποκολλήσεων, της έκτασης του χειρουργικού τραύματος, της αιμορραγίας και του οιδήματος (π.χ. Διαδερμική Ατελής Οστεοτομία, Αναίμακτη τεχνική ρινοπλαστικής)

Επειδή τηρούμε απαρέγκλιτα αυτές τις προϋποθέσεις, οι περισσότεροι ασθενείς μας μάς περιγράφουν ότι μετά τη ρινοπλαστική τα άτομα στο στενό τους περιβάλλον αναγνωρίζουν πάνω τους σημαντική αισθητική αλλαγή και βελτίωση στην εμφάνιση, αλλά δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν από πού προέρχεται. Επιπλέον, όσοι τους γνωρίζουν για πρώτη φορά δεν διανοούνται καν ότι έχουν υποβληθεί σε επέμβαση πλαστικής χειρουργικής.

 

Εγγυήσεις για το αποτέλεσμα της επέμβασης:

Όχι μόνο στην πλαστική χειρουργική, αλλά σε καμία χειρουργική ή γενικότερα ιατρική πράξη δεν παρέχεται εγγύηση του αποτελέσματος σε κανένα μέρος του κόσμου. Αυτό ισχύει, γιατί όσο άψογα και αν λειτουργήσει ο γιατρός, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ο ασθενής να έχει διαφορετική αντίδραση, για λόγους που έχουν να κάνουν με ατομικές ιδιαιτερότητες ή εξαρτώνται από αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ή να προσδιοριστούν εκ των προτέρων. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ακόμα και στα πιο ικανά και έμπειρα χέρια μια επέμβαση μπορεί να έχει μερική ή ολική αποτυχία και ότι σε καμία ιατρική πράξη δεν υπάρχει η λέξη «εγγύηση».

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι:

Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην πλαστική χειρουργική, υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιαστούν κάποιες επιπλοκές. Ειδικότερα στη ρινοπλαστική, εφόσον ο πλαστικός χειρουργός τηρήσει τις απαραίτητες προδιαγραφές, οι σοβαρές επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες. Κάποιες ήσσονος σημασίας επιπλοκές που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι η μετεγχειρητική ρινορραγία, η αναπνευστική δυσκολία, η ατελής διόρθωση, η ασυμμετρία, οι οποίες όμως κατά κανόνα αντιμετωπίζονται.


Αναλυτικό κόστος επεμβάσεων
Προετοιμασία χειρουργείου online
Χρήσιμα Links