Αναίμακτη Χειρουργική Tumescent

Bloodless Field Surgery

«Αναίμακτη» χειρουργική ή χειρουργική «αναίμακτου πεδίου» (bloodless field surgery) ονομάζεται η μέθοδος με την οποία ελαχιστοποιείται ή και μηδενίζεται η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.